Artikelen oktober 2018

Het bisdom publiceert elke maand een aantal kant en klare berichten voor parochiebladen, parochiewebsites of andere publicaties. U kunt de berichten hieronder gratis downloaden voor uw publicaties. Als u uw mailadres doorgeeft op persdienst@bisdom-roermond.nl krijgt u de berichten maandelijks in uw mailbox.

Download de WORD-versie van de parochiebladberichten van oktober >>

 
Wees gegroet
 
Wees gegroet Maria,
uitverkorene van God,
onze moeder,

vol van genade,
die gij wilt uitdelen
aan al uw kinderen,

de Heer is met u,
gij kunt van God verkrijgen
wat wij in gelovig vertrouwen vragen,

gezegende onder de vrouwen,
ons voorgegaan in nederigheid
en in dienstbaarheid,

gezegend is Jezus
uit u geboren
tot onze verlossing ontvangen,

heilige Maria,
moeder van Jezus,
moeder van de Kerk,
bid in ons,
bid met ons,
bid voor ons,

opdat ook wij,
in geloof en hoop,
mogen openstaan
voor de geest van God
die ons leidt
tot in eeuwigheid. 

Amen.

(Thea van Domburg-Mans,
Uit: Groot Gebedenboek, Lannoo 1999)

Bisschoppensynode over jongeren 

De relatie tussen jongeren en de kerk staat deze maand centraal tijdens de 15e Gewone Bisschoppensynode in Rome. Van 3 tot en met 28 oktober komen bisschoppen en kardinalen uit de hele wereld in het Vaticaan bij elkaar. Samen met de paus denken ze dan na over de vraag hoe de kerk moet omgaan met ‘jongeren, geloof en onderscheiding van roeping’, zoals het officiële thema van de synode luidt.

Eerder is er al een enquête onder bisdommen, parochies en jongeren gehouden over een aantal belangrijke vragen. Afgelopen voorjaar is er in Rome een zogeheten presynode – een voorvergadering – geweest, waarop jongeren zelf hun mening konden geven. Het thema van deze bisschoppensynode sluit aan op de synodes van 2014 en 2015 over het gezin.

De Bisschoppensynode is een vergadering van bisschoppen uit de hele wereld die sinds 1965 om de twee of drie jaar wordt gehouden. Meestal worden namens elke bisschoppenconferentie een of meer leden afgevaardigd. Op deze manier kan de paus voor het besturen van de kerk de mening van bisschoppen uit de hele wereld peilen over bepaald onderwerp. Meestal wordt een synode afgesloten met een document van de paus.


Wereldmissiemaand 2018: Ethiopië centraal

In de Wereldmissiemaand oktober staan dit jaar de katholieke geloofsgemeenschappen in Ethiopië centraal. Oktober is van oudsher de Missiemaan. Via de organisatie Missio worden  alle parochies gevraagd solidair te zijn met gelovigen elders in de wereld. We horen immers allemaal bij dezelfde kerk.

Dit jaar wordt daarvoor de blik gericht op Ethiopië:  de wieg van de mensheid, land van koffie en het geboorteland van de koningin van Sheba. Ondanks modernisering en een groeiende economie behoort Ethiopië nog altijd tot een van de armste landen van de wereld. In het tot voor kort autoritair bestuurde land zorgen etnische conflicten voor toenemende spanningen. Desondanks biedt Ethiopië onderdak aan vele duizenden vluchtelingen.

Met psalmtekst “God is ons een toevlucht en een sterkte” (Psalm 46). Laat Missio ons kennis met het pastorale werk van de katholieke kerk in Ethiopië. Minder dan één procent van de bevolking is er katholiek. De meeste Ethiopiëers behoren tot Ethiopische koptische kerk. Maar de kleine katholieke gemeenschap verzetten veel werk. In de Wereldmissiemaand ondersteunen we hun werk.

Meer info op www.missio.nl


Beleef Wereldjongerendagen op Ameland

In januari 2019 vinden de Wereldjongerendagen (WJD) plaats in Panama. Voor alle jongeren die daar niet bij kunnen zijn, wordt in het laatste weekeinde van januari WJD@home gehouden op Ameland.

De katholieke Wereldjongerendagen zijn het grootste jongerenevenement ter wereld. Doorgaans komen er meer dan een miljoen jongeren naartoe. Ook vanuit Limburg reist er meestal een groep mee. Dat gebeurt ook deze keer. Maar Panama is ver. De reis is dus duur. Bovendien vallen de WJD weliswaar in de Midden-Amerikaanse zomer, maar in Nederland midden in de winter en dus ook het schooljaar. 

Voor alle jongeren die er toch een beetje wij willen zijn, is er het thuisprogramma op Ameland. Jongeren tussen 16 en 30 jaar zijn welkom, de kosten bedragen € 75,-.

Aanmelden kan tot 20 december. Alle informatie hierover is te vinden op www.wjd.nl.


Diakenwijding in kathedraal

Ons bisdom krijgt weer enkele nieuwe diakens. Op zaterdag 27 oktober vindt de wijding van drie transeunte (dat wil zeggen: op weg naar het priesterschap) diakens plaats in de kathedraal aan de Markt in Roermond. De viering begint om 10.30 uur. Iedereen is van harte welkom. 

De wijdelingen zijn Marthoma Alexander, Marco Figliola en Caesar Cortes Oviedo. Alle drie volgenden zij de opleiding op Rolduc. Figliola en Cortes Oviedo zijn lid van de Neocatechumenale Weg.

Marthoma Alexander is 29 jaar en afkomstig uit India. Marco Figliola is eveneens 29 jaar en afkomstig uit Italië. Cesar Cortes Oviedo is 34 jaar en afkomstig uit Honduras. Alle drie de diakens krijgen een pastorale benoeming in één van de parochieclusters in Limburg.


Leuke dag voor tieners 

Op zaterdag 6 oktober is er in Roermond een leuke dag voor tieners van 12 tot en met 17 jaar. Het thema van de dag luidt: Samen op weg. 

De Tienerdag begint om 13.30 uur. Er zijn dan diverse workshops: creatief, sportief en muziek. ’s Avonds nemen alle tieners deel aan de fakkelbidtocht die elk jaar in Roermond wordt gehouden. Deze begint met een heilige mis met hulpbisschop De Jong in de kathedraal. Daarna is er een fakkeltocht vanaf de markt in Roermond naar de bekende Kapel In ’t Zand. Rond 21.00 uur is het programma afgelopen. 

Wil je deelnemen? kijk dan op www.bisdom-roermond.nl/jongeren.


Jaarlijkse fakkeltocht Kapel In ‘t Zand

Op zaterdag 6 oktober wordt voor de 32 maal de jaarlijkse fakkelbidtocht van de kathedraal in Roermond naar het Mariabedevaartsoord Kapel In ’t Zand gehouden. Thema is dit jaar: ‘Vrees niet, Maria’. De tocht begint om 18.30 uur met een pontificale eucharistieviering door hulpbisschop Everard de Jong in de kathedraal aan de Markt.

Na de H. Mis vertrekt de eigenlijke fakkeltocht. Honderden kinderen, jongeren en volwassenen trekken dan door de straten van de Roermondse binnenstad, op weg naar Maria, wier genadebeeld al eeuwen in de Kapel In ’t Zand wordt vereerd. Daar aangekomen is er om 20.45 uur een gebedsdienst en gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste. Ook is er een kraam waar wat te eten en te drinken gekocht kan worden. Na afloop rijden pendelbussen de deelnemers gratis terug naar de binnenstad. 

Deelname aan de tocht is gratis en opgave vooraf is niet nodig. Wel wordt een bijdrage van 2 euro voor een fakkel (of lampion voor de kinderen) gevraagd.

Meer informatie: m.rademaker@bisdom-roermond.nl


Limburgse Koordagen

Alle zangers en liefhebbers van koormuziek opgelet: van 5 tot en met 6 oktober worden in de TheaterHotel De Oranjerie in Roermond de Limburgse Koordagen gehouden. 

Er zijn tal van activiteiten, zoals een Open Limburgs Koorfestival, feedbacksessies, het Limburgs Kinderkorenfestival en diverse workshops. Zowel voor zangers als luisteraars is er veel te beleven en te genieten. 

Het volledige programma van de Limburgse Koordagen is te vinden op https://www.hklimburg.nl/organisaties/verbindend-netwerk-koorzang-limburg.html


Feest van de Sterre der Zee

Oktober is van oudsher een Mariamaand. In die maand valt ook de feestdag van de bekendste Mariadevotie in Limburg: de Sterre der Zee. Sinds 2005 heeft ‘Slevrouw’ - zoals ze in Maastricht zeggen – een eigen dag op de kerkelijke kalender: 10 oktober. In de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht, maar ook andere plaatsen in Limburg is er die dag extra aandacht voor Maria. 

Het bekende genadebeeld van de Onze-Lieve-Vrouw Sterre der Zee staat sinds 1837 in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht. Aanvankelijk op een zijaltaar en sinds 1903 in de zijkapel aan het Onze-Lieve-Vrouweplein. Dagelijks komen er honderden voorbijgangers een kaarsje bij haar aansteken. Maar ook andere plekken in Limburg kennen een ‘Sterre-der-Zeekapel’.

[……..eventueel aanvullen met informatie over devotie of activiteiten in eigen parochie……]


Gezinsweekeinde in Steyl

Van 12 tot en met 14 oktober wordt in Steyl weer een weekend voor katholieke gezinnen gehouden. Voor de ouders zijn er tijdens de driedaagse inleidingen rond geloof en opvoeding, voor de kinderen tot en met 17 jaar zijn er aparte programma’s per leeftijdsgroep.

Het gezinsweekend wordt aangeboden door het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom en vindt plaats in het klooster van de Zusters Dienaressen van de Heilige Geest in kloosterdorp Steyl. Deelname kost €200 voor het hele gezin. 

Kijk voor meer info op www.huwelijkengezin.nl


Gezinsbedevaart: Met kinderen naar Lourdes

Met de kinderen of kleinkinderen naar Lourdes! Veel mensen zouden dat graag eens willen. In de herfstvakantie (13 t/m 20 oktober) is er vanuit Limburg een speciale gezinsbedevaart naar Lourdes. 

Tijdens de reis wordt er een speciaal op kinderen afgestemd programma aangeboden. Zo kunnen ze spelenderwijs kennismaken met Lourdes en het verhaal van Maria en Bernadette. Deze gezinsreis (ook opa’s en oma’s zijn welkom) wordt tegen zeer gereduceerd tarief aangeboden. 

Vraag de speciale brochure aan bij het Huis voor de Pelgrim in Maastricht via info@huisvoordepelgrim.nl, bel (043) 3215715 of kijk www.huisvoordepelgrim.nl


Heiligverklaring Paulus VI, Oscar Romero en stichters zusters van Geleen

Op zondag 14 oktober zal paus Franciscus in Rome zes heiligverklaringen uitspreken. Onder hen zijn voorganger paus Paulus VI (1897-1978) en de beroemde Zuid-Amerikaanse aartsbisschop Oscar Romero, die in 1980 werd vermoord. Ook bevindt zich onder de nieuwe heiligen de Duitse zuster Katharina Kasper (1820-1898), die de congregatie van de Arme Dienstmaagden van Jezus heeft gesticht. Deze congregatie heeft op dit moment een klooster in Geleen en was in het verleden ook op andere plaatsen in Limburg actief. De andere drie heiligen zijn twee Italiaanse priesters en een Spaanse religieuze. 

Dankviering Geleen
Op zondag 28 oktober is er om 9.30 uur in de Sint-Augustinuskerk in Geleen een dankviering bij gelegenheid van de heiligverklaring van Katharina Kasper. Hoofdcelebrant in deze viering hulpbisschop Everard de Jong. De zusters van Geleen kwamen enkele jaren geleden in het nieuws doordat zij besloten opnieuw actief te worden in de gezondheidszorg. Onder de naam Katharina Kasper hebben zij een organisatie opgericht waarin zowel religieuzen als leken thuiszorg en dagopvang bieden.


40 Jaar Johannes Paulus II

Bij veel kerkbetrokken mensen staat het jaartal 1978 in het geheugen gegrift. Het was het jaar van de drie pausen. Na het overlijden van paus Paulus VI trad paus Johannes Paulus I aan. Maar na een goede maand overleed deze geheel onverwacht. Op 16 oktober 1978 werd de Poolse kardinaal Karol Wojtila tot paus Johannes Paulus II gekozen. Dit jaar dus 40 jaar geleden. Dat was het begin van een van de langste pontificaten in de geschiedenis. Johannes Paulus II zou maar liefst 27 jaar paus blijven. Hij was de eerste niet-Italiaanse paus sinds eeuwen en de tweede paus in de geschiedenis die een bezoek bracht aan Limburg (in mei 1985). Johannes Paulus II overleed op 2 april 2005. Op 27 april 2014 werd hij heiligverklaard. 


Academie Rolduc over onderscheiding der geesten

In een tijd van angst en onzekerheid is het begrijpelijk dat veel mensen een houvast zoeken, waaraan ze zich kunnen vastklampen. Buitengewone verschijnselen zoals occulte, paranormale of bovennatuurlijke fenomenen, lijken zekerheid te geven. Zijn er criteria om deze verschijnselen vanuit de wetenschap en het geloof te beoordelen? Die vraag staat centraal tijdens de tweede avond van Academie Rolduc van dit seizoen. 

De avond over ‘onderscheiding der geesten’ wordt gehouden op vrijdag 19 oktober in Abdij Rolduc in Kerkrade. Spreker is pater Touw, prior van de benedictijnerabdij in Mamelis. Hij studeerde onder meer natuurwetenschappen en parapsychologie. Tijdens zijn lezing gaat hij onder meer in op de vraag wat de achterliggende mentaliteit of geloofshouding is van mensen die zich aangesproken voelen tot occulte of paranormale verschijnselen.

Academie Rolduc is een lezingenreeks die dit jaar voor de vijfde keer wordt gehouden. Elke maand is er een andere spreker over een religieus of maatschappelijk thema. De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Deelname kost vijf euro per avond, ter plekke te voldoen. De lezing op 19 september begint om 19.00 uur. 

Aanmelden vooraf is gewenst via academie.rolduc@gmail.com


21 Oktober: één na laatste tv-mis vanuit Meerssen

Op zondag 21 oktober komt de landelijke televisiemis van de KRO voor de één-na-laatste keer vanuit de basiliek in Meerssen. Op zondag 30 december is de laatste uitzending. De parochie in Meerssen heeft vijf jaar meegewerkt aan de vieringen op de landelijke televisie.

Sinds enkele jaren is het gebruik dat de mis op de televisie elke zondag vanuit een ander Nederlands bisdom wordt uitgezonden. Vóór Meerssen was dat in Limburg vanuit Tegelen en Venray. Binnenkort wordt bekend gemaakt welke Limburgse parochie het stokje van Meerssen overneemt en volgend jaar regelmatig op televisie te zien zal zijn.

De televisiemis wordt elke zondag om 10.30 uur uitgezonden op NPO2. Daaraan voorafgaand is telkens om 10.15 uur het programma Geloofsgesprek te zien, met interviews met mensen die op een of andere manier actief zijn in de Kerk. 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt