Verslag interkerkelijke gebedsdienst

Woensdag gezamenlijke kerkdienst in kader vliegramp

Medeleven bisschoppen

Don't forget your alt text

In deze zomerweken wordt de website even niet actueel gevuld. Vanaf 18 augustus is de site weer actueel en bovendien in een vernieuwd jasje. Heeft u tussentijds vragen of opmerkingen: 
mail ons >>

 

 

Persverklaring inzake mgr Gijsen

Reactie bisdom Roermond op uitspraken Klachtencommissie aangaande seksueel misbruik door oud-bisschop mgr. dr. Jo Gijsen.

Bisschop Frans Wiertz van Roermond heeft kennis genomen van recente adviezen van de Klachtencommissie voor seksueel misbruik in de R.-K. Kerk aangaande klachten omtrent seksueel misbruik door oud-bisschop Jo Gijsen van Roermond. Nadat bisschop Wiertz door de betreffende slachtoffers in kennis was gesteld van hun klachten heeft het bisdom hiervan melding gemaakt bij de hiertoe geëigende instanties en de slachtoffers geadviseerd dit eveneens te doen.
 
De klachtencommissie heeft het vervolgens aannemelijk geoordeeld dat oud-bisschop Gijsen, in de tijd dat hij kapelaan en leraar was, zich in twee gevallen schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik. Bisschop Wiertz neemt de adviezen van de klachtencommissie om de klachten gegrond te verklaren over. Mgr. Wiertz betreurt het misbruik en het leed dat de slachtoffers is aangedaan. Hij heeft de slachtoffers zijn excuses aangeboden voor het berokkende leed en tegenover hen zijn spijt uitgesproken. Ook ervaart mgr. Wiertz het als zeer verdrietig dat de latere kerkelijke positie en voorbeeldfunctie van oud-bisschop Jo Gijsen beschadigd zijn. 

Susteren-Echt