Roeping en Levensorientatie

De afdeling Roeping en Levensoriëntatie ontwikkelt materialen en activiteiten die bijdragen aan het bewustwordingsproces van (jonge) mensen omtrent de invulling van hun levensroeping. Op deze pagina een overzicht van deze bezigheden en links met meer informatie over roeping en levensoriëntatie.


ACTIVITEITEN ROND ROEPINGENZONDAG 2018

 Op de vierde zondag van Pasen wordt in de kerk extra gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Dit jaar is dat in het weekeinde van 21 en 22 april. Op die dagen zijn er diverse activiteiten.

Zo zijn er onder meer in de Limburgse kloosters en parochies posters en gebedskaarten verspreid. 

Zoals gebruikelijk publiceert het bisdom op Roepingenzondag een herderlijk schrijven over het thema roeping, die in alle kerken in Limburg voorgelezen of gepubliceerd kan worden. Dit jaar is de briwef geschreven door diocesaan administrator Mgr. Hub Schnackers. De brief wordt in het weekend van Roepingenzondag in de Limburgse parochies en kloosters voorgelezen en/of gepubliceerd. Download hier de diocesane brief >>

Ook paus Franciscus schreef bij gelegenheid van Roepingenzondag een speciale boodschap. Download hier de pauselijke boodschap >>

Op zaterdag 21 april wordt een oude traditie hernomen. In het bisschopshuis in Roermond wordt dan een bijeenkomst gehouden voor jongeren die nadenken over hun levensroeping. Er is een programma met een film, met groepsgesprekken en getuigenissen. Tegelijkertijd is er voor de jongeren die over een bijzondere roeping nadenken, gelegenheid daarover een persoonlijk gesprek met diocesaan administrator Mgr. Schnackers te voeren.

Op roepingenzondag, 22 april, is er in de abdijkerk van Rolduc een speciale vesperviering om te bidden voor roepingen. Deze wordt voorafgegaan door een gebedsmiddag met geroepenen. Aan de middag werken diverse religieuze congregaties uit Limburg en de priesterstudenten van het Grootseminarie Rolduc mee. De vesperviering begint om 16.00 uur. Hulpbisschop Everard de Jong gaat hierin voor.

Op donderdag 3 mei houdt het grootseminarie Rolduc een kennismakingsdag voor (jonge) mannen die over een roeping tot het priesterschap nadenken. Ze kunnen dan een hele dag met de seminariegemeenschap meelopen. De dag begint met het ochtendgebed, de meditatie en het vieren van de eucharistie. Na het ontbijt is er gelegenheid om één van de colleges als gasthoorder bij te wonen. Tijdens de pauzes en bij de maaltijden ontmoeten de deelnemers de studenten die op Rolduc leven en wonen. In de middag is er ruimte voor een persoonlijk gesprek met de rector en de verkenning van het eeuwenoude abdijcomplex. Om 17.00 uur bidt de gemeenschap het avondgebed met aansluitend een korte aanbidding van het Allerheiligste. De dag wordt besloten met de gezamenlijke avondmaaltijd. Omdat deze dag al om 06.50 uur begint, is het mogelijk dat de deelnemers de avond van te voren (woensdag 2 mei) arriveren en in het seminarie logeren. In het kader van de roepingenpastoraal wordt deze dag gratis aangeboden. Voor meer informatie en aanmelding: drohling@rolduc.nl.   


ROEPINGENPLATFORM

Om het werken in het bisdom voor de roepingen beter gestalte te kunnen geven, werd in 2016 het Roepingenplatform opgericht. De volgende personen maken daarvan deel uit:

- Mgr. dr. Everard de Jong
(hulpbisschop van Roermond, voorzitter)

Aandachtsveld: gebedsapostolaat Zorg voor Roepingen
Contact: 0475-386892; mail

- zr. Myriam Decock
(Geestelijke Familie Het Werk, Merkelbeek)

Aandachtsveld: gebed voor roepingen, in het bijzonder Roepingenzondag
Contact: 046-4421282; mail

- zr. Mary Amata Mueller
(Dominicanessen van Sint Caecilia, Sittard)

Aandachtsveld: schoolbezoeken
Contact: 046-4266874; mail

- zr. Ostrabrama
(Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matara, Brunssum)

Aandachtsveld: contact tiener- en jongerengroepen en roepingreizen voor jongeren
Contact: 045-5252075; mail

- lic. Alexander de Graaf Woutering
(pastoor-deken en aalmoezenier Sociale Werken, Horst)

Aandachtsveld: contact met priesters; misdienaarsopleiding en -werving
Contact: 077-3981416; mail

- prof. dr. Detlef Rohling
(studieprefect Grootseminarie Rolduc, Kerkrade)

Aandachtsveld: roepingenactiviteiten seminarie en inzet seminaristen 
Contact: 045-5466822; mail

De eerste vergaderingen zijn in een enthousiaste sfeer verlopen. Dit platform zal, naast de bevordering van het gebed, nog op vele andere wijzen actief zijn om jongeren de uitdaging van van God voor ogen te houden.
 


ZORG VOOR ROEPINGEN

Het bisdom kent een actief gebedsapostolaat voor roepingen waar meer dan 1.500 biddende mensen lid van zijn. Zij bidden voor bijzondere roepingen en krijgen vier keer per jaar een contactblad, 'Zorg voor roepingen' genaamd. Bent u nog geen lid van dit gebedsapostolaat en wilt u graag dit contactblad ontvangen? Neem dan contact op met de afdeling via (0475) 386892 of m.rademaker@bisdom-roermond.nl. Bid mee voor roepingen tot het priesterschap, diakonaat, religieuze en Godgewijde leven! Download hier het laatstverschenen nummer >>


 SCHOOLBEZOEK

Speciaal voor tieners tussen 14 en 17 jaar worden bezinningsdagen rond levensoriëntatie georganiseerd en bieden geroepenen zich aan om op vraag van een parochie, school of groep een bezoek te brengen aan de groep. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om kinderen die bijvoorbeeld de (vormsel)catechese volgen, de kans te geven met bijzonder geroepenen kennis te maken. Daarnaast werkt de afdeling samen met en verwijst zij door naar het grootseminarie Rolduc en diverse kloosters en congregaties in Limburg.
 


INTERESSANTE LINKS

Wie meer wilt weten over roeping of levensoriëntatie, kan ook eens kijken op onderstaande links.

www.rolduc.nl/grootseminarie-rolduc/home 

www.knr.nl/roeping

www.rkactiviteiten.nl/roeping

http://vocationblog.com/2015/01/st-therese-and-two-prisoners-conversions/
 


ALGEMEEN ADRES

Het algemene adres is:
Diocesane Pastorale Dienst,
afdeling Roeping en Levensoriëntatie
Swalmerstraat 100,
6041 CZ Roermond
T: (0475) 386831
E: roepingen@bisdom-roermond.nl 

 

  

 

 

DOWNLOAD VOORLEESBRIEF ROEPINGENZONDAG 2016

De afdeling Roeping en  

 


Kijk ook eens op de speciale roepingenzondagsite
 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt