Weblog maatschappelijke stage gouverneur

Medio 2014 hield gouverneur Theo Bovens, commissaris van de koning in de provincie Limburg, een weblog bij naar aanleiding van diens bezoeken/meelopen/maatschappelijke stage aan diverse sociaal-maatschappelijke en diaconale projecten in de Limburgse samenleving.

"Het komt niet vaak voor dat ik in mijn werk een stagiair heb. Maar in de afgelopen week had ik wel een zeer bijzondere stagiair, de Commissaris van de Koning, gouverneur Theo Bovens. Samen doorkruisten we de provincie Limburg en bezochten we tal van sociaal-maatschappelijke en diaconale projecten, maar meer nog hebben we op deze plekken ook daadwerkelijk meegewerkt en gesprekken gevoerd met bewoners, gasten en vrijwilligers van al deze projecten," zegt Hub Vossen, stafmedewerker van de bisdommelijke dienst Kerk en Samenleving. "Een zeer bijzondere ervaring om op deze manier aan een bestuurder de ‘zijkanten’ van de Limburgse samenleving te laten zien."

Theo Bovens heeft van al deze bezoeken een blog bijgehouden en wil zijn bevindingen graag met een ieder delen. Hij schrijft zelf: "Als gouverneur van Limburg ontmoet ik per jaar duizenden mensen van binnen en buiten Limburg. De meesten zijn op een of andere manier ‘geslaagd’; ze hebben een hoge functie, ze krijgen een onderscheiding of ze hebben een succesvol project afgerond. Maar ik vind het ook belangrijk om, als gouverneur van alle Limburgers, ook eens een kijkje te nemen aan de kant van de maatschappij, waar volop aan die maatschappij meedoen echt niet zo vanzelfsprekend is. Sommige mensen hebben moeite met het maken van keuzes en ze kunnen het tempo van de maatschappij niet volgen. Ik ben benieuwd hoe deze mensen toch het hoofd boven water kunnen houden. En ik wil graag kennismaken met de vrijwilligers die ervoor zorgen dat deze mensen niet verdrinken in een maatschappij die steeds sneller en veeleisender wordt. Het antwoord op deze vragen heb ik geprobeerd te vinden tijdens een ‘maatschappelijke stageweek’. Een week lang ben ik, zonder stropdas en chauffeur, te gast geweest bij verschillende (vrijwilligers)organisaties. Ik heb daar gepraat en geluisterd, maar vooral ook de handen uit de mouwen gestoken."

Het hele blog is te bekijken, beluisteren of lezen op http://www.limburg.nl/Bestuur/Commissaris_van_de_Koning/Maatschappelijke_stage_juli_2014

     
     
     
     
     
Susteren-Echt