Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Kathedraal: Nieuw gebrandschilderd raam onthuld

Op Eerste Pinksterdag (31 mei) is in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond een nieuw gebrandschilderd raam onthuld.Het betreft het zevende van acht vensters in de bisschopskerk, ontworpen door Diego Semprun Nicolas. Het raam sluit qua kleur, vorm en iconografie aan bij de twee andere zogeheten Sacramentsramen van deze kunstenaar, gemaakt in 2014 en 2016, in het Sacramentskoor van de kerk én bij de vier ramen van zijn hand uit de jaren 2005-2012 in het Mariakoor.

Vanwege de maatregelen rond het corona-virus vond de onthulling in besloten kring plaats. Het nieuwe raam is vervaardigd in atelier Derikx te Kevelaer (D). De realisatie werd bekostigd door het in Roermond woonachtige echtpaar Van Winden, dat ook bij het ontwerp ervan betrokken was. Zoals de twee andere ramen in dit koor verwijst ook dít raam naar de eucharistie. Thema is ditmaal: ‘Om te blijven herdenken’. 

Het grote raam van 13 meter is verdeeld in twee helften. Geheel bovenin is de brandende doornstruik te zien die in het Oude Testament in het boek Exodus wordt beschreven: een engel van de Heer die op de berg Horeb aan Mozes verscheen in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik, die in lichterlaaie stond en toch niet verbrandde. De  bovenste helft verbeeldt verder het Joodse volk dat onderweg is naar het Beloofde Land en staande en haastig het Paasmaal nuttigt. De Heer zag Mozes en zijn volk naderbij komen en sprak: “Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien. Ik ga u leiden naar een land dat overvloeit van melk en honing.” Maar Mozes sprak, wat moet ik zeggen tegen mijn mensen, wat uw naam is. Toen sprak Hij: ”Ik ben die is”. Het is de eeuwige Godsvraag. Wie is die God? Het Joodse volk vertrok uit Egypte, de raamschenkers vertrokken respectievelijk uit het noorden en het westen van het land, uit Bedum en Delft. Op hun tocht gingen de Joden door de Rode Zee, in het raam verbeeld door de Zuiderzee waar een skûtsje en tjalk varen, verwijzend naar het beroep van beurtschipper dat voorkomt in de familie van de schenkers.

In het benedendeel staat het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn apostelen uit het Nieuwe Testament centraal. Jezus geeft daarbij een nieuwe betekenis aan het Joodse paasmaal. Waar de Joodse vader spreekt: “Dit is het brood van de ellende dat onze vaderen in Egypte hebben gegeten; laat ieder die honger heeft komen en mee eten”, zegt Jezus: “Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is Mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.” Tijdens dat Avondmaal stonden op tafel naast brood en wijn een schaal met bittere kruiden, verwijzend naar de bittere slavernij, een kom met compote van appels, amandelen en kaneel, verwijzend naar de klei waarmee de Joden stenen bakten, een schaal met lamsvlees, een tafeltje met platte ongedesemde broden en vier bekertjes wijn. Boven de afbeelding is een druivenkrans gedrapeerd, naar de woorden van Jezus: “Ik ben de wijnstok. Blijft in mij dan blijf ik in u.” Deze wijnstok verwijst ook naar het dorpscafé waar de vader van de schenker jarenlang bediende.

Net als in de andere ramen staan onderin drie heiligen afgebeeld: Walfridus, die in het Groninger Bedum een bedevaartkerk heeft, Agnes en de Limburger Norbertus van Gennep, vernieuwer van de Kerk en verdediger van de Eucharistie.

De Stichting Renovatie Kathedraal Roermond hoopt dat over niet al te lange tijd ook het vierde raam in dit Sacramentskoor – en daarmee het achtste en laatste raam van Diego Semprun Nicolas in deze kathedraal– vervaardigd kan worden. Het wachten is op een gulle schenker.