Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Kathedraal: Opgeven voor bijwonen H. Mis

Sinds 1 juni zijn de maatregelen vanwege het coronavirus versoepeld. Dat maakt het mogelijk voor gelovigen om met maximaal dertig personen per viering de H. Mis weer bij te wonen. Deelname is echter alleen mogelijk na digitale opgave, ruim van te voren. Zo ook voor wat betreft de wekelijkse H. Mis in de kathedraal op zondag om 11.30 uur. 

Het toegangskaartje kan worden aangevraagd via de parochiële website: www.roermondparochiecluster.nl. Daar klikt u aan welke H. Mis u zou willen bijwonen. U kunt maximaal voor één week aangeven dat u graag wilt komen. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, volgt een selectie wie kan komen en wie niet, daarbij rekening houdend met dat iedereen in deze weken aan de beurt kan komen. Heeft u geen computer of is er een bijzondere reden waarom u juist op díe dag wilt komen, bel dan even met het Parochiebureau via 0475-334924 (dan kan daar rekening mee gehouden worden bij de selectie). Na opgave via de website ontvangt u per mail een toegangskaart of een bericht dat er onvoldoende plaats is.  Na telefonische opgave liggen de kaarten klaar bij de ingang.

EXTRA MAATREGELEN
- Er is geen toegang zonder opgave vooraf en er is geen vrije plaatskeuze (de zitplaatsen worden aangewezen en zijn gemarkeerd met een sticker). 
- In alle gevallen dient de anderhalve-meterregel te worden aangehouden.
- Er is geen collecte: uw bijdrage graag deponeren in de collectebus bij de uitgang.
- Er is iemand aanwezig die aanwijzingen geeft. U bent verplicht zich hieraan te houden.

DIT ALLES VOOR ELKAARS VEILIGHEID EN GEZONDHEID