Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Kathedraal: Opgeven voor bijwonen H. Mis

Sinds 1 juni zijn de maatregelen vanwege het coronavirus verder versoepeld. Dat maakt het mogelijk voor gelovigen om met maximaal honderd personen per viering de H. Mis weer bij te wonen. Deelname is echter alleen mogelijk na digitale opgave, ruim van te voren. Zo ook voor wat betreft de wekelijkse H. Mis in de kathedraal op zondag om 11.30 uur. 

Het toegangskaartje kan worden aangevraagd via de parochiële website: www.roermondparochiecluster.nl. Daar klikt u aan welke H. Mis u zou willen bijwonen. U kunt maximaal voor één week aangeven dat u graag wilt komen. Heeft u geen computer of is er een bijzondere reden waarom u juist op díe dag wilt komen, bel dan even met het Parochiebureau via 0475-334924 (dan kan daar rekening mee gehouden worden bij de selectie). 

EXTRA MAATREGELEN
- Er is geen toegang zonder opgave vooraf en er is geen vrije plaatskeuze (de zitplaatsen zijn gemarkeerd met een sticker). 
- In alle gevallen dient de anderhalve-meterregel te worden aangehouden.
- Er is geen collecte: uw bijdrage graag deponeren in de collectebus bij de uitgang.
- Er is iemand aanwezig die aanwijzingen geeft. U bent verplicht zich hieraan te houden.

DIT ALLES VOOR ELKAARS VEILIGHEID EN GEZONDHEID