Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Kathedraal: Opgeven voor bijwonen H. Mis

De maatregelen vanwege het coronavirus zijn weer aangescherpt. Daarom kunnen maximaal dertig gelovigen per viering de H. Mis bijwonen. Deelname is alleen mogelijk na digitale opgave, ruim van te voren. Zo ook voor wat betreft de wekelijkse H. Mis in de kathedraal op zondagen, op Eerste en Tweede Kerstdag en op Nieuwjaarsdag; alle keren om 11.30 uur. 

Het toegangskaartje kan worden aangevraagd via de parochiële website: www.roermondparochiecluster.nl. Daar klikt u aan welke H. Mis u zou willen bijwonen. U kunt maximaal voor één week aangeven dat u graag wilt komen. Heeft u geen computer of is er een bijzondere reden waarom u juist op díe dag wilt komen, bel dan even met het Parochiebureau via 0475-334924 (dan kan daar rekening mee gehouden worden bij de selectie). 

EXTRA MAATREGELEN
- Er is geen toegang zonder opgave vooraf en er is geen vrije plaatskeuze (de zitplaatsen zijn gemarkeerd met een sticker). 
- In alle gevallen dient de anderhalve-meterregel te worden aangehouden.
- Het dragen van een mondkapje (ook tijdens de viering) is verplicht)
- Er is geen collecte: uw bijdrage graag deponeren in de collectebus bij de uitgang.
- Er is iemand aanwezig die aanwijzingen geeft. U bent verplicht zich hieraan te houden.

DIT ALLES VOOR ELKAARS VEILIGHEID EN GEZONDHEID