image
 
 Dit weekeinde Missiezondag:
Stemmen van hoop in Afrika
 

Dit weekeinde viert de katholieke kerk wereldwijd Missiezondag. Centraal staat dan de opdracht aan alle christenen om het geloof uit te dragen. Ook wordt er dit weekeinde aandacht besteed aan het werk van MISSIO/Pauselijke Missiewerken. Met als slogan 'Gelukkig de vredestichters' gaat de aandacht gaat uit naar de regio West-Afrika, waar mensen met een verschillende religieuze achtergrond zich inzetten om vreedzaam samenleven te bevorderen.

 
LEES VERDER
 
 
Bisschop Smeets schrijft Beleidsbrief 2020
 

Bisschop Harrie Smeets heeft een Beleidsbrief 2020 voor alle kerkbesturen en pastoraal verantwoordelijken in het bisdom Roermond geschreven. In de brief gaat de bisschop in op de toekomst van de parochies in Limburg als missionaire geloofsgemeenschappen. Ook maakt hij een aantal nieuwe afspraken bekend in het kader van het benoemingenbeleid in het bisdom en roept hij op tot solidariteit tussen parochies.

 
 
 
Corona:
Woord van bemoediging van de bisschoppen
 
 
De coronapandemie heeft ook de kerken weer met nieuwe beperkende maatregelen getroffen. Vrijdag 9 oktober besloten de bisschoppen al dat er niet meer dan 30 bezoekers bij kerkdiensten aanwezig mogen zijn. Bovendien wordt iedereen dringend geadviseerd om in de kerk een mondkapje te dragen. Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen gelden die voor de zomer al getroffen waren. Alle parochies zijn hierover geïnformeerd. In een videoboodschap spreken de bisschoppen van de zeven bisdommen en de bisschop van het militair ordinariaat een woord van bemoediging.
 
Lees verder

 

 

 

 
Bij de zondag
 

“Geef aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt,” zegt Jezus in het evangelie van deze zondag. Niet het geld mag de wereld overheersen, maar Gods liefde moet de norm zijn, waardoor deze wereld wordt tot koninkrijk Gods.

 
 
Wat vieren we
deze week?
 
 
Wie op de kerkelijke kalender kijkt, ziet dat het vooral een week van de martelaren wordt. Twee missionarissen die in Canada om hun geloof werden vermoord en de heilige Ursula die samen met elfduizend andere vrouwen hetzelfde lot onderging. Paus Johannes Paulus II stierf dan wel niet als martelaar, maar hij overleefde ternauwernood een aanslag op zijn leven.
 
Lees verder

 

 
Academie
Rolduc
 
‘Hoe tijden veranderen’ heette de lezing die op 27 oktober in het kader van Academie Rolduc in Sevenum zou worden gehouden. Het gelijk van die stelling is direct bewezen, want vanwege de nieuwe coronamaatregelen is besloten de lezing af te gelasten.
 
LEES VERDER  

 

 
CONTACT INFO
 
 
Contact:
 
+31 (0)475 - 386 888
info@bisdom-roermond.nl
www.bisdom-roermond.nl
 
                 
 
Adres:
 
Postbus 470
6040 AL  Roermond