Bisschop Smeets
zeer ernstig ziek
Helaas moeten wij u informeren dat het niet goed gaat met de gezondheidssituatie van onze bisschop Mgr. Harrie Smeets. De bisschop is inmiddels weer opgenomen in het Laurentiusziekenhuis in Roermond. Eind mei werd hij daar voor de eerste keer naartoe gebracht met klachten die deden denken aan een herseninfarct. Deze klachten gingen echter ook gepaard met andere symptomen die nader onderzoek nodig maakten, zoals reeds aangekondigd bij zijn ontslag uit het ziekenhuis op vrijdag 11 juni. Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden in het academische ziekenhuis Maastricht UMC+. Hieruit is gebleken dat Mgr. Smeets een hersentumor heeft, die acuut met kuren behandeld moet worden en waarbij niet op volledige genezing gerekend moet worden. De bisschop zal de komende maanden zijn intrek nemen in een logeerkamer in een verpleeghuis in Roermond of omgeving om daar verder behandeld te worden.
LEES VERDER
Geloofsgesprek met Passiespelacteur Geert Beurskens
In het KRO-programma Geloofsgesprek praat Leo Fijen zondag met Geert Beurskens. Hij speelt in de Passiespelen, die dit weekeinde van start gaan, de rol van Jozef van Arimatea. Deze Jozef wast de gestorven Jezus, balsemt hem en legt hem in het graf en stelt zichzelf steeds opnieuw de vraag: "Wat had ik moeten doen?".
LEES VERDER

 

 

 Zondag TV-mis
vanaf Passiespelen
Komende zondag 4 juli wordt de wekelijkse televisiemis van de KRO uitgezonden vanuit het decor van de Passiespelen in openluchttheater De Doolhof in Tegelen. Aanleiding daarvoor is dat dit weekeinde de 21e Passiespelen met meer dan een jaar vertraging in première gaan. Hoofdcelebrant tijdens de viering is hulpbisschop Everard de Jong van Roermond.
Lees verder
 Radboud Universiteit koopt 500 jaar oud
Maastrichts gebedenboek

De Radboud Universiteit in Nijmegen heeft een vijfhonderd jaar oud gebedenboek uit een voormalig Maastrichts klooster gekocht. Het team van Radboud Erfgoed kwam het handschrift op het spoor en ontdekte dat het om een nog onbekend exemplaar uit het Maastrichtse klooster Maagdendries (1352-1795) gaat.

LEES VERDER
 Houd elkaar vast
Geef aan
je eigen
parochiekerk!

Ook parochies krijgen door de coronamaatregelen minder inkomsten binnen, terwijl de kosten wel doorlopen. Onder het motto ‘Houd elkaar vast’ vragen we iedereen om zijn of haar eigen parochie met een extra financiële bijdrage te steunen.


 
Bij de zondag
Welk beeld hebben wij van Jezus? Alleen dat van een bijzonder mens of zien we hem ook als degene die door God naar de wereld gestuurd is om het evangelie te verkondigen? Staan wij Hem toe om groter te zijn dan onze denkbeelden? Jezus is ons geloof echt waard.
LEES VERDER
 Wat vieren we
deze week?
Naast de in Nederland wat onbekende Antonius-Maria Zaccaria herdenken we deze week ook het heilige meisje Maria Goretti en de martelaren van Gorcum, van wie er twee uit Weert kwamen.
LEES VERDER

 

 Uit de regio
Concert Hans Leenders op barokorgel Vrangendael
Dit jaar is het tien jaar geleden dat een ingrijpende restauratie van het barokorgel in de kerk van Vrangendael/Sittard (Hemelsley 240) heeft plaatsgevonden. Sindsdien heeft dit orgel een vaste plek gekregen in het programma van het Orgelfestival Limburg dat elk jaar in de zomermaanden wordt gehouden. Op zaterdag 3 juli bespeelt Hans Leenders het orgel.
Lees verder
 
Contact info
+31 (0)475 - 386 888
info@bisdom-roermond.nl
www.bisdom-roermond.nl
Postbus 470
6040 AL  Roermond
Copyright © 2021 Bisdom Roermond
afmelden | naar de website