Woord van de administrator

Tegen de eenzaamheid

De oude 'Noaberplicht' was zo gek nog niet, schrijft mgr. Schnackers in zijn nieuwe column. Misschien helpt het ook wel tegen eenzaamheid en kunnen we die burenplicht weer tot leven wekken.