Social Media

Caritas

Geplaatst op: 06-12-2023

Caritas en diaconie in het bisdom Roermond 

Caritas en diaconie kennen een lange geschiedenis in het bisdom Roermond. Zolang als de Kerk bestaat, zetten mensen zich in voor medemensen die het minder hebben. Het bisdom Roermond kent al meer dan 100 jaar 'aalmoezeniers van Sociale Werken'. Zij zijn op allerlei manieren betrokken bij sociale en caritatieve activiteiten.  

 

Aalmoezeniers voor sociale werken

 

Medewerker Kerk & Samenleving

 

Stichting Tijdig

Als voortzetting van de voormalige Dienst Kerk en Samenleving is enkele jaren geleden de Stichting Tijdig opgericht. Deze stichting stimuleert, faciliteert sociaal maatschappelijke initiatieven in Limburg

 

Lokale projecten