Paasboodschap bisschoppen: 'Het kruis heeft niet het laatste woord'

‘Deze Goede Week, die met Palmzondag begon, verloopt heel anders dan ons vertrouwd is. En ook Pasen zal dit jaar vreemd zijn’. Zo opent de brief die de Nederlandse Bisschoppen voor Pasen 2020 aan de gelovigen schrijven. Met deze brief willen ze iedereen bemoedigen nu het Hoogfeest van Pasen niet in de kerken gevierd kan worden in verband met het coronavirus. De bisschoppen vestigen de blik op de Verrezen Christus, het Woord dat leven geeft.

Lees verder

Vieringen op tv en internet

Nu vanwege de coronacrisis alle publieke eucharistievieringen tot 1 juni afgelast zijn, is het mogelijk om via internet of tv toch een mis te volgen. Bekijk welke kerken in Limburg regelmatig een eucharistieviering uitzenden.

Lees verder

Thuis bidden in Goede Week

De vieringen van deze Goede Week in de kerk meevieren, kan helaas niet. Maar wie wil kan wel thuis of elders persoonlijk bidden. Download de passende gebeden.

Lees verder

Laatste nieuws

Lorem ipsum

Chrismamis in besloten kring

Wat normaal in een volle kathedraal gebeurt, vond vanwege de coronacrisis deze keer plaats in de beslotenheid van de privékapel van het bisschopshuis: de jaarlijkse chrismamis. Tijdens deze bijzondere viering in de Goede Week wordt het heilig chrisma gewijd en de heilige oliën gezegend die in parochies gebruikt worden bij de toediening van de sacramenten. 

Lees verder
Lorem ipsum

Koning belt met voorzitter Bisschoppenconferentie

Op weg naar Pasen, op woensdagmiddag 8 april, heeft Koning Willem-Alexander gebeld met mgr. Van den Hende, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Het telefoongesprek was een uiting van de betrokkenheid van de Koning, om zijn belangstelling te tonen voor de katholieken in Nederland in deze tijd van de coronacrisis.

Lees verder

Maatregelen bisschoppen inzake coronavirus

De Nederlandse bisschoppen hebben donderdag 26 maart een update gepubliceerd van de maatregelen die ze al eerder hadden genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. Belangrijkste beslissing blijft dat alle publieke liturgievieringen - ook in kleine kring door de week - tot en met Pinksteren niet kunnen plaatsvinden. Daarnaast zijn er nog enkele aanvullende maatregelen genomen.

Lees verder

Paasvieringen vanuit Roermond op landelijke en regionale tv

De eucharistieviering van Eerste Paasdag wordt live vanuit de Munsterkerk in Roermond uitgezonden door KRO-NCRV en door de regionale omroep L1. Hoofdcelebrant in deze Paasviering is bisschop Harrie Smeets van Roermond. Het wordt een sobere viering zonder kerkgangers, zoals dit sinds het begin van de coronacrisis gebruikelijk is.

Lees verder
Lorem ipsum

Pastoor Kanke schildert eigen kruiswegstatie

“Af en toe teken ik wel eens wat,” laat pastoor Rainer Kanke van Echt desgevraagd weten. De coronacrisis hem geïnspireerd om in deze Goede Week een eigentijdse kruiswegstatie te maken: Simon van Cyrene met een mondkapje die zich inspant om de slachtoffers van de coronacrisis te helpen hun kruis te dragen.

Lees verder
Lorem ipsum

'Houvast' speciaal parochieblad Pey

Pastoor Bert Mom van Pey heeft bij gelegenheid van Pasen een speciale editie van het parochieblad uitgegeven. Het blad is gemaakt in samenwerking met de verenigingen van Pey, die allemaal een pagina gevuld hebben. In plaats van de reguliere parochie-informatie staan in deze special verhalen die een houvast willen zijn voor de lezers.

Lees verder

Alternatief The Passion: 'Geef mij nu je angst’

Nu The Passion in Roermond niet door kan gaan, komen KRO-NCRV en EO op Witte Donderdag met een aangepaste versie. Zonder live band en zonder publiek. Maar met een online processie, een live vertelling afgewisseld met indrukwekkende scenes en liedjes uit de afgelopen negen edities en het bekende Passion-kruis. De omroepen willen hiermee in tijden van angst juist het verhaal van hoop vertellen.

Lees verder
Woord bisschop
Column april
Woord bisschop
Vastenboodschap 2020
Woord bisschop
Dagboek Indiareis
Woord bisschop
Diesrede
Woord Bisschop
/4

 

 

 

Uitgelicht

Lorem ipsum

Liturgische regelingen voor het Triduüm Sacrum

De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst in Rome heeft speciale richtlijnen uitgevaardigd voor de viering van het Paastriduüm. Er is een decreet en een aanvulling op dat decreet. Beide documenten zijn te lezen op de website van de Nationale Raad voor Liturgie.

Lees verder

Wat vieren we deze week?

De week vóór Pasen wordt de Goede Week genoemd. Voor gelovige mensen is dit de heiligste week van het jaar. Wat herdenken we in de Goede Week?

  • Zondag 5 april:  Palm- of Passiezondag | Herdenking van de intocht van de Heer in Jeruzalem
  • Woensdag 8 april: Chrismamis
  • Donderdag 9 april:  Witte Donderdag | Begin van het Paastriduüm
  • Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag | Herdenking van het lijden en sterven van de Heer
  • Zaterdag 11 april: Paaszaterdag
Lees verder
Zondag 5 april
Palmzondag
Zondag 29 maart
5e Zondag van de Veertigdagentijd
Zondag 22 maart
Zondag Laetare
Zondag 15 maart
3e Zondag van de Veertigdagentijd
Bij de zondag
/4

 

 

 

Uit de regio

In verband met de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn veel activiteiten geschrapt.
Daarom tijdelijk op deze plek geen aankondigen 'Uit de regio'. U kunt uw activiteiten wel blijven aanmelden

Lees alle regioberichten

Steun je eigen parochie

“Meneer pastoor, het was een mooie mis.” Dat zei laatst iemand na afloop van een van de weekendvieringen. “Het koor zong zo mooi. Het altaar was mooi versierd. En van uw preek heb ik deze keer echt iets opgestoken.” Pastoors horen bescheiden te zijn, maar zo’n compliment doet toch goed. 

Lees verder

Kerkbalans: Geef voor je kerk

Kerkbalans is de naam van de actie die in elke parochie wordt gehouden om parochianen te vragen mee te betalen aan het onderhoud van hun eigen plaatselijke kerk.

Lees verder