Social Media

Jaarverslag Bisdom Roermond

Geplaatst op: 18-10-2023

Het jaarverslag 2022 van het bisdom Roermond is gereed. Het is voor het eerst dat het bisdom naast een financieel jaarverslag ook een uitgebreid verslag van de pastorale en bestuurlijke activiteiten heeft gemaakt. Het jaarverslag geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en besluiten op diocesaan niveau. Daarnaast wordt er globaal beschreven wat er per afdeling in 2022 is gedaan. Het gaat uiteraard om een samenvattend overzicht van het jaar en niet om een uitputtende opsomming.