Dag van de kerkmuziek

Geplaatst op: 23-02-2024

Vrijdag 12 april 2024 - symposium 

‘De Missie van kerkmuziek’

 

Over de stand van zaken in (kerk-)korenland is al veel gezegd en geschreven. Voor wie er zorg voor te dragen heeft, leven er nogal wat uitdagingen. Tegelijk leeft de stellige hoop en het vaste vertrouwen dat liturgische zang blijft bestaan, zolang er christenen zijn…

Over de missie, uitdagingen, mogelijkheden en perspectieven organiseren de gezamenlijke ‘Gregoriusverenigingen’ van de drie zuidelijke bisdommen een symposium op vrijdag 12 april van 13.30 uur tot 18.00 uur in het Sint Janscentrum (Papenhulst 4) Den Bosch.

Genodigd zijn: cantores, dirigenten, organisten, (vertegenwoordigers van) bisschoppen en bisdommen, pastores en allen die zorg dragen voor zang en muziek in de liturgie.

 

Programma

13.30 uur Ontvangst met koffie/thee
14.00 uur Opening door Ed Smeets (Roermond): Psalm Zingt en speelt
14.10 uur Voordracht door Hanna Rijken: Kerkmuziek en missie?
14.30 uur Drie workshops van een half uur in groepen:

  • Hanna Rijken: Muziek in de liturgie - liturgische muziek
  • Jan van de Laar: Klinkend materiaal
  • Frans Bullens & Han Akkermans: Missionaire parochie: wat zingen we dan?

16.30 uur Koffie/thee
17.15 uur Gezongen avondgebed m.m.v. Cantorgroep St. Lambertuskerk Helmond
18.00 uur Afsluiting met hapje en drankje

Voor deelname aan de dag wordt een bijdrage gevraagd van € 15. Voor studenten € 10.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en betaalverzoek.

Welkom!

Frans Bullens, Jan Brouwers, Han Akkermans
bisdom Breda

Jeroen Felix, Jan van de Laar
bisdom Den Bosch

Ed Smeets
bisdom Roermond

 

Aanmelden 

Aanmelden voor het symposium 'De Missie van kerkmuziek' kan via onderstaande link: 

Aanmelden Dag van de Kerkmuziek 2024