Openingstijden kathedraal

Vanwege lockdown-maatregelen is de kathedraal momenteel tot nader order GESLOTEN.

Auffgrund strengerer Lockdown-regeln ist die Kathedrale bis auf weiteres GESCHLOSSEN.

Due to stricter lockdown rules, the cathedral is CLOSED untill further notice.

Lees verder

Terugkijken televisiemis

Op zondag 18 april kwam de landelijke televisiemis van de KRO live vanuit de kathedraal. Bisschop Harrie Smeets ging daarin voor. Uitzending gemist? Kijk de viering hier terug.

Lees verder

The Passion uit Roermond

Op Witte Donderdag (1 april) werd live vanuit Roermond het tv-evenement The Passion uitgezonden. De uitzending speelde zich met name af voor de Munsterkerk, maar ook de kathedraal kwam verschillende malen in beeld. Uitzending gemist? Kijk hier.

Lees verder

Paaschallenge bij kathedraal

Stel je voor dat je in een tijdmachine kunt stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Welkom bij de PaasChallenge 2021 in Roermond!

Lees verder

Opgeven voor deelname Mis

Vanwege de coronamaatregelen is het slechts voor maximaal 30 personen mogelijk om de H. Mis in de kathedraal bij te wonen. Uiteraard met in acht neming van speciale maatregelen. Zo zijn gelovigen die de H. Mis willen bijwonen verplicht om zich vooraf op te geven. 

Lees verder

Agenda

Vanwege de lockdown (corona-maatregel) is de kerk tot tenminste half januari gesloten. Er zijn wel enkele uitzonderingen: 

Elke dag (buiten huidige lockdown)

Aanbidding Allerheiligste

Normaal gesproken is elke middag tussen 14.00 uur en 17.00 uur gelegenheid tot stille aanbidding van het Allerheiligst Sacrament in de Sint-Jacobuskapel van de kathedraal. Vanwege de lockdown is dat momenteel helaas niet mogelijk.

Lees verder

Elke zondag

H. Mis

Elke zondag om 11.30 uur is er in de kathedraal een eucharistieviering. Vanwege de coronavirus-maatregelen kunnen gelovigen hieraan uitsluitend deelnemen na digitale opgave vooraf.

Lees verder

Elke dag (buiten huidige lockdown)

Dagelijkse openstelling

Normaal gesproken is de kathedraal elke dag voor bezoek geopend tussen 14.00 uur en 17.00 uur. Vanwege de huidige lockdown-maatregelen is de kerk echter tot tenminste eind januari gesloten. 

Lees verder

Nightfever & Light-Time

Een kaars aansteken, muziek luisteren, tot rust komen, aanbidden, vergeving ontvangen, vragen stellen, je laten zegenen, een intentie opschrijven, er zijn voor God. Dat kan tijdens de maandelijkse vieringen ‘Nightfever’ en ‘Light-Time’.

Lees verder

Concerten in de kathedraal

In de kathedraal worden regelmatig klassieke concerten gehouden. Deze worden georganiseerd door de stichting Scala. Daarnaast worden er in de kathedraal op gezette tijden orgelconcerten verzorgd.

Lees verder

Pelgrims Sint Jacobus

De kathedraal is al eeuwen een belangrijke bedevaartplek voor de heilige Jacobus de Meerdere. De kerk beschikt over de grootste reliek van deze apostel buiten Santiago de Compostela en is een belangrijke halteplaats op de pelgrimsroute. Bij de kerk bevindt zich ook een refugio. Jaarlijks wordt in de kerk de landelijke pelgrimsmis gehouden. Ook kent de kerk een eigen Jacobusbroederschap.

Lees verder

Kathedraal en parochiekerk

De Sint-Christoffelkerk is (samen met de Munsterkerk) de parochiekerk van de Roermondse binnenstad. 
Naar parochiewebsite >>

Daarnaast is de kerk ook de kathedraal van het bisdom Roermond. Weten wat dat precies betekent?

Lees verder

Historie

De kathedraal van Roermond kent een rijke maar ook turbulente historie. Gebouwd in de 15e eeuw als nieuwe parochiekerk van Roermond, werd ze in de loop der eeuwen diverse malen uitgebreid en verfraaid. In 1661 werd de kerk verheven tot kathedraal. De kerk doorstond diverse rampen, waarvan het opblazen van de toren in 1945 wellicht de grootste was. Maar telkens weer en ook toen herrees zij uit haar as. Een korte omschrijving van de belangrijkste momenten in de ruim 600-jarige geschiedenis van de Sint-Christoffelkerk.

Lees verder

Renovatiestichting

De Stichting Renovatie Kathedraal Roermond is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die financiële middelen ter beschikking stelt voor de restauratie en herinrichting van de kathedraal, alsmede het voorbereiden en uitvoeren van de daarmee samenhangende renovatieplannen ten doel heeft. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het voeren van acties en het houden van inzamelingen.

Lees verder

Dank aan sponsoren

De Sint-Christoffelkathedraal is een Rijksmonument. Dat betekent dat een deel van kosten van het onderhoud van de buitenzijde van het gebouw subsidiabel is. Om voor subsidie in aanmerking te komen, eisen de subsidiegevers dat de werkzaamheden vakkundig worden uitgevoerd. Ook eisen subsidieverstrekkers dat het onderhoud systematisch wordt uitgevoerd. Van harte danken wij onze sponsoren voor hun bijdrage.

Lees verder