Kathedraal vanwege coronacrisis gesloten

Vanwege de corona-crisis is het helaas niet mogelijk de kathedraal open te houden voor bezoekers. Tot nader order is de kerk gesloten. Voor gebed en het opsteken van een kaarsje kunt u elke dag terecht in de Munsterkerk op het Munsterplein.

Aufgrund der Corona-krise ist es leider nicht möglich, die Kathedrale für Besucher offen zu halten. Die Kirche ist bis auf weiteres geschlossen. Sie können jeden Tag die Münsterkirche am Münsterplatz besuchen, um zu beten und eine Kerze anzuzünden.

Due to the corona crisis, it has unfortunately not been possible to keep this cathedral open to visitors. The church is closed until further notice. You can visit the ‘Munsterkerk’, the church on the Munster square, every day for prayer and lighting a candle.
 

Lees verder

Agenda

Vanwege de coronavirus-maatregelen zijn er momenteel en in ieder geval tot en met Pinksteren geen activiteiten en vieringen in de kathedraal

T/m 31 mei

Geen vieringen in kathedraal

Vanwege de corona-virusmaatregelen zijn er tot en met Pinksteren geen eucharistievieringen in de kathedraal. Wel is dagelijks de (besloten) eucharistieviering via internet te volgen vanuit de Munsterkerk.

Lees verder

T/m 31 mei

Geen openstelling kathedraal

Helaas is het tot en met Pinksteren ook niet mogelijk om de kathedraal te bezoeken. Wel is in Roermond de Munsterkerk dagelijks geopend voor gebed of om een kaarsje op te steken.

Lees verder

Afgelopen weken

Klokken van hoop

Vanwege de coronacrisis en aansluitend bij het landelijke initiatief 'Klokken van Hoop' luidden tot begin mei elke woensdagavond alle kerkklokken van de stad Roermond. Bekijk dit filmpje voor een impressie hiervan.

Lees verder

Nightfever & Light-Time

Een kaars aansteken, muziek luisteren, tot rust komen, aanbidden, vergeving ontvangen, vragen stellen, je laten zegenen, een intentie opschrijven, er zijn voor God. Dat kan tijdens de maandelijks vieringen ‘Nightfever’ en ‘Light-Time’.

Lees verder

Concerten in de kathedraal

In de kathedraal worden regelmatig klassieke concerten gehouden. Deze worden georganiseerd door de stichting Scala. Daarnaast worden er in de kathedraal op gezette tijden orgelconcerten verzorgd.

Lees verder

Pelgrims Sint Jacobus

De kathedraal is al eeuwen een belangrijke bedevaartplek voor de heilige Jacobus de Meerdere. De kerk beschikt over de grootste reliek van deze apostel buiten Santiago de Compostela en is een belangrijke halteplaats op de pelgrimsroute. Bij de kerk bevindt zich ook een refugio. Jaarlijks wordt in de kerk de landelijke pelgrimsmis gehouden. Ook kent de kerk een eigen Jacobusbroederschap.

Lees verder

Kathedraal en parochiekerk

De Sint-Christoffelkerk is (samen met de Munsterkerk) de parochiekerk van de Roermondse binnenstad. 
Naar parochiewebsite >>

Daarnaast is de kerk ook de kathedraal van het bisdom Roermond. Weten wat dat precies betekent?

Lees verder

Historie

De kathedraal van Roermond kent een rijke maar ook turbulente historie. Gebouwd in de 15e eeuw als nieuwe parochiekerk van Roermond, werd ze in de loop der eeuwen diverse malen uitgebreid en verfraaid. In 1661 werd de kerk verheven tot kathedraal. De kerk doorstond diverse rampen, waarvan het opblazen van de toren in 1945 wellicht de grootste was. Maar telkens weer en ook toen herrees zij uit haar as. Een korte omschrijving van de belangrijkste momenten in de ruim 600-jarige geschiedenis van de Sint-Christoffelkerk.

Lees verder

Renovatiestichting

De Stichting Renovatie Kathedraal Roermond is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die financiële middelen ter beschikking stelt voor de restauratie en herinrichting van de kathedraal, alsmede het voorbereiden en uitvoeren van de daarmee samenhangende renovatieplannen ten doel heeft. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het voeren van acties en het houden van inzamelingen.

Lees verder

Dank aan sponsoren

De Sint-Christoffelkathedraal is een Rijksmonument. Dat betekent dat een deel van kosten van het onderhoud van de buitenzijde van het gebouw subsidiabel is. Om voor subsidie in aanmerking te komen, eisen de subsidiegevers dat de werkzaamheden vakkundig worden uitgevoerd. Ook eisen subsidieverstrekkers dat het onderhoud systematisch wordt uitgevoerd. Van harte danken wij onze sponsoren voor hun bijdrage.

Lees verder