WE ZIJN WEER OPEN

Sinds 5 juni is de kathedraal weer dagelijks geopend van 14 - 17 uur

Seit 5. Juli is die Kathedrale wieder jeden Tag geöffnet von 14 - 17 Uhr

Since June 5, the cathedral is open again, daily from 2 pm to 5 pm

La cathédrale est ouverte tous les jours de 14 h à 17 h

Lees verder

Priesterwijding terugkijken

Zaterdag (29 mei) wijdde hulpbisschop Everard de Jong in de kathedraal twee priesters. Vanwege de coronamaatregelen was het een besloten plechigheid die via livestream werd uitgezonden en hier kan worden teruggekeken.
 

Lees verder

Coronaregels versoepeld

Sinds 25 juni zijn de coronamaatregelen in de kerken versoepeld. Zo mogen er weer meer mensen aan de vieringen deelnemen en is daarom het vooraf digitaal opgeven voor deelname niet meer vereist. U kunt dus gewoon onaangekondigd naar de H. Mis komen.

Lees verder

Priesterwijding in kathedraal

Tijdens een pontificale viering in de kathedraal in Roermond zijn Danny Horsch en Arockia Austin Joseph zaterdagmorgen door hulpbisschop De Jong tot priester gewijd. Hij verving bisschop Smeets, die vanwege ziekte verstek moest laten gaan.

Lees verder

Bach-concert op 28 juli

Op 28 juli aanstaande is het 271 jaar geleden dat de wereldberoemde componist J.S. Bach stierf. Precies op deze dag geeft organist Jean-Pierre Steijvers een concert van Bachwerken op het kathedraalorgel.

Lees verder

Agenda

De kathedraal is elke dag voor bezoek geopend tussen 14.00 uur en 17.00 uur.

Elke dag

Aanbidding Allerheiligste

In de Sint-Jacobuskapel van de kathedraal is er elke middag tussen 14.00 uur en 17.00 uur gelegenheid tot stille aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. 

Lees verder

Elke zondag

H. Mis

Elke zondag om 11.30 uur is er in de kathedraal een eucharistieviering. De mis is vrij toegankelijk, opgave vooraf is niet meer nodig.

Lees verder

Elke dag

Dagelijkse openstelling

De kathedraal is elke dag voor bezoek geopend tussen 14.00 uur en 17.00 uur.

Lees verder

Nightfever & Light-Time

Een kaars aansteken, muziek luisteren, tot rust komen, aanbidden, vergeving ontvangen, vragen stellen, je laten zegenen, een intentie opschrijven, er zijn voor God. Dat kan tijdens de maandelijkse vieringen ‘Nightfever’ en ‘Light-Time’.

Lees verder

Concerten in de kathedraal

In de kathedraal worden regelmatig klassieke concerten gehouden. Deze worden georganiseerd door de stichting Scala. Daarnaast worden er in de kathedraal op gezette tijden orgelconcerten verzorgd.

Lees verder

Pelgrims Sint Jacobus

De kathedraal is al eeuwen een belangrijke bedevaartplek voor de heilige Jacobus de Meerdere. De kerk beschikt over de grootste reliek van deze apostel buiten Santiago de Compostela en is een belangrijke halteplaats op de pelgrimsroute. Bij de kerk bevindt zich ook een refugio. Jaarlijks wordt in de kerk de landelijke pelgrimsmis gehouden. Ook kent de kerk een eigen Jacobusbroederschap.

Lees verder

Kathedraal en parochiekerk

De Sint-Christoffelkerk is (samen met de Munsterkerk) de parochiekerk van de Roermondse binnenstad. 
Naar parochiewebsite >>

Daarnaast is de kerk ook de kathedraal van het bisdom Roermond. Weten wat dat precies betekent?

Lees verder

Historie

De kathedraal van Roermond kent een rijke maar ook turbulente historie. Gebouwd in de 15e eeuw als nieuwe parochiekerk van Roermond, werd ze in de loop der eeuwen diverse malen uitgebreid en verfraaid. In 1661 werd de kerk verheven tot kathedraal. De kerk doorstond diverse rampen, waarvan het opblazen van de toren in 1945 wellicht de grootste was. Maar telkens weer en ook toen herrees zij uit haar as. Een korte omschrijving van de belangrijkste momenten in de ruim 600-jarige geschiedenis van de Sint-Christoffelkerk.

Lees verder

Renovatiestichting

De Stichting Renovatie Kathedraal Roermond is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die financiële middelen ter beschikking stelt voor de restauratie en herinrichting van de kathedraal, alsmede het voorbereiden en uitvoeren van de daarmee samenhangende renovatieplannen ten doel heeft. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het voeren van acties en het houden van inzamelingen.

Lees verder

Dank aan sponsoren

De Sint-Christoffelkathedraal is een Rijksmonument. Dat betekent dat een deel van kosten van het onderhoud van de buitenzijde van het gebouw subsidiabel is. Om voor subsidie in aanmerking te komen, eisen de subsidiegevers dat de werkzaamheden vakkundig worden uitgevoerd. Ook eisen subsidieverstrekkers dat het onderhoud systematisch wordt uitgevoerd. Van harte danken wij onze sponsoren voor hun bijdrage.

Lees verder