WE ZIJN OPEN

De kathedraal is dagelijks geopend van 14 - 17 uur. Entree vrij. 

Die Kathedrale ist jeden Tag geöffnet von 14 - 17 Uhr

The cathedral is open, daily from 2 pm to 5 pm

La cathédrale est ouverte tous les jours de 14 h à 17 h

Lees verder

Missio Canonica

Zondag (14 november) is er in de kathedraal een vesperviering door hulpbisschop De Jong waarbij de kerkelijke zending wordt uitgereikt aan een afgestudeerde pastoraal werkster.

Lees verder

Beeld met een verhaal

Het Roermondse volkslied begint met ‘Waar ‘t gouden beeld in ‘t zonlicht staat’. Dat gouden beeld staat op de spits van de kathedraaltoren, uitkijkend over de stad. Toch heeft dat beeld er niet altíjd gestaan…

Lees verder

Diakenwijding

Op zaterdag 30 oktober werden in de kathedraal drie nieuwe diakens gewijd. Het betrof een permanent diaken en twee transeunt diakens (die volgend jaar de priesterwijding zullen ontvangen). Hulpbisschop De Jong verrichtte de wijding. Hij verving de zieke bisschiop Smeets, die wel bij de plechtigheid aanwezig was.

Lees verder

Restauratie kruis

Het 14e eeuwse Dalheimer Kruis, één van de oudste kunstschatten in de regio, wordt gerestaureerd. Op 1 oktober zijn de plannen toegelicht van deze bijzondere restauratie, die vanaf voorjaar 2022 plaatsvindt ín de kathedraal zelf, zodat het publiek de vorderingen van het werk kan volgen. 
 

Lees verder

Regels weer aangescherpt

De regels in de katholieke kerken zijn per 10 november weer aangescherpt. Iedere bezoeker aan de kathedraal (ook bij de vieringen) is verplicht om anderhalve meter afstand in acht te nemen en bij verplaatsing door de kerk een mondkapje te dragen. Er is geen corona-check. U kunt zonder opgave vooraf naar binnen. 

Lees verder

Agenda

De kathedraal is elke dag voor bezoek geopend tussen 14.00 uur en 17.00 uur, op zaterdag en zondag vanaf 13 uur.

Elke dag

Aanbidding Allerheiligste

In de Sint-Jacobuskapel van de kathedraal is er elke middag tussen 14.00 uur en 17.00 uur gelegenheid tot stille aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. 

Lees verder

Elke zondag

H. Mis

Elke zondag om 11.30 uur is er in de kathedraal een eucharistieviering. De mis is vrij toegankelijk, opgave vooraf is niet meer nodig.

Lees verder

Elke dag

Dagelijkse openstelling

De kathedraal is elke dag voor bezoek geopend tussen 14.00 uur en 17.00 uur.

Lees verder

Nightfever & Light-Time

Een kaars aansteken, muziek luisteren, tot rust komen, aanbidden, vergeving ontvangen, vragen stellen, je laten zegenen, een intentie opschrijven, er zijn voor God. Dat kan tijdens de maandelijkse vieringen ‘Nightfever’ en ‘Light-Time’.

Lees verder

Concerten in de kathedraal

In de kathedraal worden regelmatig klassieke concerten gehouden. Deze worden georganiseerd door de stichting Scala. Daarnaast worden er in de kathedraal op gezette tijden orgelconcerten verzorgd.

Lees verder

Pelgrims Sint Jacobus

De kathedraal is al eeuwen een belangrijke bedevaartplek voor de heilige Jacobus de Meerdere. De kerk beschikt over de grootste reliek van deze apostel buiten Santiago de Compostela en is een belangrijke halteplaats op de pelgrimsroute. Bij de kerk bevindt zich ook een refugio. Jaarlijks wordt in de kerk de landelijke pelgrimsmis gehouden. Ook kent de kerk een eigen Jacobusbroederschap.

Lees verder

Kathedraal en parochiekerk

De Sint-Christoffelkerk is (samen met de Munsterkerk) de parochiekerk van de Roermondse binnenstad. 
Naar parochiewebsite >>

Daarnaast is de kerk ook de kathedraal van het bisdom Roermond. Weten wat dat precies betekent?

Lees verder

Historie

De kathedraal van Roermond kent een rijke maar ook turbulente historie. Gebouwd in de 15e eeuw als nieuwe parochiekerk van Roermond, werd ze in de loop der eeuwen diverse malen uitgebreid en verfraaid. In 1661 werd de kerk verheven tot kathedraal. De kerk doorstond diverse rampen, waarvan het opblazen van de toren in 1945 wellicht de grootste was. Maar telkens weer en ook toen herrees zij uit haar as. Een korte omschrijving van de belangrijkste momenten in de ruim 600-jarige geschiedenis van de Sint-Christoffelkerk.

Lees verder

Renovatiestichting

De Stichting Renovatie Kathedraal Roermond is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die financiële middelen ter beschikking stelt voor de restauratie en herinrichting van de kathedraal, alsmede het voorbereiden en uitvoeren van de daarmee samenhangende renovatieplannen ten doel heeft. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het voeren van acties en het houden van inzamelingen.

Lees verder

Dank aan sponsoren

De Sint-Christoffelkathedraal is een Rijksmonument. Dat betekent dat een deel van kosten van het onderhoud van de buitenzijde van het gebouw subsidiabel is. Om voor subsidie in aanmerking te komen, eisen de subsidiegevers dat de werkzaamheden vakkundig worden uitgevoerd. Ook eisen subsidieverstrekkers dat het onderhoud systematisch wordt uitgevoerd. Van harte danken wij onze sponsoren voor hun bijdrage.

Lees verder