Kathedraal dagelijks geopend

De kathedraal is dagelijks geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur
(gesloten op 1 januari en de drie carnavalsdagen)


Die Kathedrale ist täglich geöffnet von 14 bis 17 Uhr
(geschlossen am 1. Januar und den drei Karnevalstagen)

The cathedral is open every day from 2 p.m. to 5 p.m.
(closed on January 1 and the three carnival days)

La cathédrale est ouverte tous les jours de 14 h à 17 h
(fermé le 1er janvier et les trois jours de carnaval)

Lees verder

Installatie nieuwe deken

Tijdens een feestelijke besloten eucharistieviering werd zondag (27 september) Alexander de Graaf Woutering in de kathedraal geïnstalleerd als nieuwe pastoor-deken van de Roermondse binnenstad en Herten. Livestream gemist? Bekijk 'm hier.  

Lees verder

Unieke priesterwijding

In een zo goed als lege kathedraal is op zaterdag 6 juni Paweł Żelazny door bisschop Smeets tot priester gewijd. Het was een bijzondere viering, omdat er vanwege de coronamaatregelen nauwelijks iemand bij aanwezig mocht zijn.

Lees verder

Nieuw venster onthuld

Op Eerste Pinksterdag (31 mei) is in de kathedraal een nieuw gebrandschilderd raam onthuld. Het betreft het zevende van acht vensters in de bisschopskerk, ontworpen door Diego Semprun Nicolas. 

Lees verder

Opgeven voor deelname Mis

Nu de coronamaatregelen weer zijn aangescherpt is het slechts voor maximaal 30 personen mogelijk om de H. Mis in de kathedraal bij te wonen. Echter uitsluitend met in acht neming van speciale maatregelen. Daarom zijn gelovigen die de H. Mis willen bijwonen verplicht om zich vooraf op te geven. 

Lees verder

Agenda

Vanwege de coronavirus-maatregelen zijn er dit seizoen geen LifeTime/Nightfever-bijeenkomsten en is ook de torenopenstelling afgelast.
Wel zijn er in de komende weken de volgende activiteiten: 

Elke dag

Gelegenheid tot aanbidding

Tijdens de openstellingsuren van de kerk is er gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste in de Sint-Jacobuskapel. Deze bevindt zich direct bij binnenkomst in de kerk links om de hoek. 

Lees verder

Elke zondag

H. Mis

Elke zondag om 11.30 uur is er in de kathedraal een eucharistieviering. Vanwege de coronavirus-maatregelen kunnen gelovigen hieraan uitsluitend deelnemen na digitale opgave vooraf.

Lees verder

Elke dag

Dagelijkse openstelling

De kathedraal is elke dag tussen 14 en 17 uur geopend voor bezoekers, uiteraard met in acht neming van de noodzakelijke coronamaatregelen. Ook het aangrenzende bezoekerscentrum (de winkel) is dan geopend.

Lees verder

Nightfever & Light-Time

Een kaars aansteken, muziek luisteren, tot rust komen, aanbidden, vergeving ontvangen, vragen stellen, je laten zegenen, een intentie opschrijven, er zijn voor God. Dat kan tijdens de maandelijkse vieringen ‘Nightfever’ en ‘Light-Time’.

Lees verder

Concerten in de kathedraal

In de kathedraal worden regelmatig klassieke concerten gehouden. Deze worden georganiseerd door de stichting Scala. Daarnaast worden er in de kathedraal op gezette tijden orgelconcerten verzorgd.

Lees verder

Pelgrims Sint Jacobus

De kathedraal is al eeuwen een belangrijke bedevaartplek voor de heilige Jacobus de Meerdere. De kerk beschikt over de grootste reliek van deze apostel buiten Santiago de Compostela en is een belangrijke halteplaats op de pelgrimsroute. Bij de kerk bevindt zich ook een refugio. Jaarlijks wordt in de kerk de landelijke pelgrimsmis gehouden. Ook kent de kerk een eigen Jacobusbroederschap.

Lees verder

Kathedraal en parochiekerk

De Sint-Christoffelkerk is (samen met de Munsterkerk) de parochiekerk van de Roermondse binnenstad. 
Naar parochiewebsite >>

Daarnaast is de kerk ook de kathedraal van het bisdom Roermond. Weten wat dat precies betekent?

Lees verder

Historie

De kathedraal van Roermond kent een rijke maar ook turbulente historie. Gebouwd in de 15e eeuw als nieuwe parochiekerk van Roermond, werd ze in de loop der eeuwen diverse malen uitgebreid en verfraaid. In 1661 werd de kerk verheven tot kathedraal. De kerk doorstond diverse rampen, waarvan het opblazen van de toren in 1945 wellicht de grootste was. Maar telkens weer en ook toen herrees zij uit haar as. Een korte omschrijving van de belangrijkste momenten in de ruim 600-jarige geschiedenis van de Sint-Christoffelkerk.

Lees verder

Renovatiestichting

De Stichting Renovatie Kathedraal Roermond is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die financiële middelen ter beschikking stelt voor de restauratie en herinrichting van de kathedraal, alsmede het voorbereiden en uitvoeren van de daarmee samenhangende renovatieplannen ten doel heeft. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het voeren van acties en het houden van inzamelingen.

Lees verder

Dank aan sponsoren

De Sint-Christoffelkathedraal is een Rijksmonument. Dat betekent dat een deel van kosten van het onderhoud van de buitenzijde van het gebouw subsidiabel is. Om voor subsidie in aanmerking te komen, eisen de subsidiegevers dat de werkzaamheden vakkundig worden uitgevoerd. Ook eisen subsidieverstrekkers dat het onderhoud systematisch wordt uitgevoerd. Van harte danken wij onze sponsoren voor hun bijdrage.

Lees verder