WELKOM IN DE SINT-CHRISTOFFELKATHEDRAAL IN ROERMOND

 

OPENSTELLING 


De kathedraal is tijdens de carnavalsdagen (23 t/m 25 februari gesloten)
Die Kathedrale ist während Karneval geschlossen
The cathedral is closed during carnival


Voor het overige is de kerk dagelijks geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur (gesloten op 1 januari, de drie carnavalsdagen en 5 mei).
Die Kathedrale is täglich geöffnet von 14 bis 17 Uhr (geschlossen am 1. Januar, den drei Karnevalstagen und dem 5. Mai)
The cathedral is open every day from 2 p.m. to 5 p.m. (closed on January 1, the three carnival days and May 5)
La cathédrale est ouverte tous les jours de 14 h à 17 h (fermé le 1er janvier, les trois jours de carnaval et le 5 mai)


De toren van de kathedraal is te beklimmen op elke eerste zaterdag van de maanden april tot en met oktober om 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur. Voor groepen is op afspraak de toren ook op andere tijden te beklimmen. Meer info over torenbeklimmingen >>

Het is mogelijk om een rondleiding door de kathedraal te volgen. Dit kunt u tijdens de openstellingstijden ter plekke vragen aan de dienstdoende toezichthouders. Ook kunt u voor groepen een rondleiding vooraf aanvragen. Dit kan desgewenst en indien mogelijk ook buiten de reguliere openstellingtijden. Rondleidingen aanvragen >>Download hier de flyer in het Nederlands >>
Download Deutsch
Download English
Download Francais
EUCHARISTIEVIERING

Elke zondag om 11.30 uur H. Mis

Jeden Sonntag um 11.30 Uhr Heilige Messe
Every sunday at 11.30 a.m. celebration of the Holy Eucharist
Tous les dimanches à 11h30 célébration eucharistique

Dagelijks is er in de Jacobuskapel tijdens de reguliere openingsuren gelegenheid tot eucharistische aanbidding.
Koren en muziekgezelschappen die een viering muzikaal willen begeleiden, zijn van harte welkom. Neem contact op >>
OVERZICHT VAN BIJZONDERE ACTIVITEITEN KOMENDE WEKEN


Woensdag 26 februari
18.30 uur
Liturgie van Aswoensdag

Donderdag 27 februari
18.00 uur
Nightfever: evangelisatieviering in en om de kathedraal

Vrijdag 28 februari
19.00 uur
Requiemmis door bisschop Harrie Smeets ter herdenking van de priesters en religieuzen die tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen zijn.

Zondag 1 maart
13.00 uur
Feestelijke herdenkingsplechtigheid bij gelegenheid van de 75-jarige bevrijding van Roermond.
(Vandaag geen H. Mis)
NIGHTFEVER EN LIGHT-TIME


Een kaars aansteken, de liturgische muziek horen, tot rust komen, aanbidden, vergeving ontvangen, vragen stellen, je laten zegenen, een intentie opschrijven, een Bijbelcitaat ontvangen, er eenvoudig zijn, er zijn voor God. Dat is mogelijk tijdens de EvaVita-vieringen die maandelijks in de kathedraal worden gehouden en bekend staan als de evenementen ‘Nightfever’ en ‘Light-Time’. Lees verder >> 
KATHEDRAALCONCERTEN

In de kathedraal worden een aantal malen per jaar klassieke concerten gehouden. De kathedraal beschikt over een uitstekende akoestiek (en een fantastisch concertorgel) die haar bij uitstek geschikt maakt voor klassieke concerten. De kathedraalconcerten worden georganiseerd door de stichting Scala. Bekijk wanneer de concerten plaatsvinden
Daarnaast worden er in de kathedraal op gezette tijden orgelconcerten verzorgd. 
JACOBUS-PELGRIMAGE


De kathedraal is al eeuwenlang een belangrijke bedevaartplek voor de heilige Jacobus de Meerdere. De kerk beschikt over de grootste reliek van de apostel buiten Santiago de Compostela. De kathedraal is een belangrijke halteplaats op de pelgrimsroute naar Santiago vanuit Noord-Europa. Veel pelgrims die te voet of op de fiets op weg zijn naar het bedevaartsoord in Spanje, bezoeken de kathedraal van Roermond. Bij de kerk bevindt zich ook een zogeheten refugio, waar pelgrims kunnen overnachten. 
Een keer per jaar wordt in de kathedraal van Roermond de landelijke pelgrimsmis gehouden. Santiagogangers uit heel Nederland kunnen dan de pelgrimszegen ontvangen, alvorens aan hun tocht naar Santiago te beginnen.
Roermond kent ook een eigen Jacobusbroederschap. Deze werd in 2000 heropgericht, maar kent een geschiedenis die enkele honderden jaren teruggaat. Tegenwoordig richt de Broederschap zich met name op de verering van Sint Jacobus en de bevordering van het pelgrimeren vanuit Midden-Limburg. Meer informatie over de Jacobusbroederschap
 
PAROCHIEKERK EN KATHEDRAAL


De Sint-Christoffelkerk is (samen met de Munsterkerk) de parochiekerk van de Roermondse binnenstad. Naar parochiewebsite >>
Daarnaast is de kerk ook de kathedraal van het bisdom Roermond. Weten wat dat precies betekent? Lees verder >>
 
HISTORIE

De kathedraal van Roermond kent een rijke maar ook turbulente historie. Een korte omschrijving van de belangrijkste momenten in de ruim 600-jarige geschiedenis van de Sint-Christoffelkerk. Lees verder >> 
RENOVATIESTICHTING


De Stichting Renovatie Kathedraal Roermond is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die financiële middelen ter beschikking stelt voor de restauratie en herinrichting van de kathedraal, alsmede het voorbereiden en uitvoeren van de daarmee samenhangende renovatieplannen ten doel heeft. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het voeren van acties en het houden van inzamelingen. Lees verder >>
SPONSOREN

De Sint-Christoffelkathedraal is een Rijksmonument. Dat betekent dat een deel van kosten van het onderhoud van de buitenzijde van het gebouw subsidiabel is. Om voor subsidie in aanmerking te komen, eisen de subsidiegevers dat de werkzaamheden vakkundig worden uitgevoerd. Daarom begeleidt een architectenbureau – HVN-architecten uit Maastricht – de uitvoering van de werkzaamheden. Ook eisen subsidieverstrekkers dat het onderhoud systematisch wordt uitgevoerd. Daarvoor dient een zesjarenplan te worden opgesteld dat moet worden goedgekeurd. Ook dat vereist medewerking van een architect die gespecialiseerd is in het onderhoud van monumenten. Daarnaast houdt een onafhankelijke instantie – de Monumentenwacht Limburg – toezicht op de staat van onderhoud van het gebouw. Dit jaar is een bijzonder jaar voor de Kathedraal. In de afgelopen 6 jaar is veel geld en energie gestoken in het renoveren van de daken, het glas-in-lood en het voegwerk. Dit jaar moet een nieuw 6-jarenplan worden ingediend om de zgn. SIM te verkrijgen (Subsidie Instandhouding Monumenten, vroeger BRIM). Als het plan wordt goedgekeurd is een onderhoudssubsidie voor die periode weer verzekerd.

Van harte danken wij onze subsidie-gevers voor hun bijdragen:

 

En al onze kerkbijdragende parochianen en overige sponsoren