Publicaties

Er is ook veel nagedacht over parochievernieuwing. Veel ideeën en gedachtes zijn ook in publicaties neergelegd. Het kan heel behulpzaam zijn om hier kennis van te nemen.

Als God renoveert

De Canadese priester James Mallon beschrijft in het boek 'Als God renoveert' een methode voor parochievernieuwing. Zijn methode slaat ook in Nederland aan.
Meer info

 

 

 

Als God renoveert - Werkboek

In zijn  boek ‘Als God Renoveert’ presenteert James Mallon een blauwdruk voor parochies en kerken die verder willen gaan dan alleen hun gebouwen onderhouden en tegemoetkomen aan de wensen van hun parochianen en gemeenteleden. Om zijn missie te realiseren komt James Mallon met dit werkboek. Daarin wijst hij de weg naar een cultuurverandering in parochies.
Meer info

 

Rebuilt

Positieve en vernieuwende ervaringen in een Amerikaanse parochie. Hoe stappen kunnen worden gezet naar een levende gemeenschap. Met een aanbeveling van bisschop J. Liesen.
Meer info